E pōturi ana tā Te Kaunihera o Tāmaki whakatutuki i āna herenga ki te Māori

Piripi Taylor

Tērā tētahi kitenga nui o te Tātaritanga Tiriti o Waitangi tuarua ki te kāhui whānui o Te Kaunihera o Tāmaki Makaurau e mea ana, o ngā tūtohutanga tātari 42, he torutoru noa kua tutuki. I tukuna ngā kitenga tātaritanga i te rangi nei, ka whakatakotoria ki te Koromatua me ngā Kaikaunihera i tētahi hui a te komiti Pūtea/Whakapaunga Kaha a te Kaunihera o Tāmaki Makaurau.

I oti i te ohu tuku ratonga ā-ao o PricewaterhouseCoopers te Tātaritanga Tiriti o Waitangi whaiwhai a te Poari ki Te Kaunihera o Tāmaki Makaurau, ngā Poari ā-Takiwā me ngā Ohu Āpiti ki Te Kaunihera.

Ko tā te tātaritanga he aromatawai anō i ngā whakapaunga kaha a te kāhui whānui o te kaunihera ki ngā herenga ā-ture whai mana nui e pā ana ki te Māori, he whakamārama hoki i ngā kokenga e hāngai ana ki te tātaritanga taketake o te tau 2012.

Nā runga i te mahi tahi kia hua ai he panonitanga whakaritenga ki te āhua e mahi ai te kāwanatanga ā-rohe i te tāone nui rawa o Aotearoa, kua rangona te ngākau papai o te kaunihera i ōna wā. Heoi, kua pōturi te haere i te taha whakatika mahere kia mātua tutuki ai i te kaunihera ana herenga ki te Māori.

Ko tā te Heamana o te Poari, ko tā David Taipari, "Kāore te Poari i te ngata i ngā kokenga a te kāhui whānui o te kaunihera. E mārama kehokeho ana ngā herenga, heoi, me wawe te koke whakamua e tutuki ai aua herenga. Mēnā i ngata mātou, te Poari, i te roa o te wā e koke ai te waka i tēnei wā, ka tata hipa te 40 tau kia ea ai te taha ki ngā tūtohutanga o te wā, ā, ehara rawa tērā i te tika".

Ko tā te tātaritanga he whakaatu ake, i waenga i te kaunihera, he nui tonu te whai whakaaro me te tautoko kia whakatinanahia ai he mahere hei whakatutuki i ngā tūtohutanga i te pūrongo.