E whakamana ana te Koroneihana i a Kī-o-rahi

Ko te haakina o te Kī-o-rahi tētahi o ngā hākinakina o te Koroneihana i tēnei tau.

Ko te whāinga matua ia, he tākaro kia kitea mai e te marea, kia pupū ake anō ai te hiahia ki roto i a rātou.

He mea tākaro te Kī-o-rahi i te pakanga tuarua o te ao, ā, inā tōna arohanuitia mohoa nei, kei te tipu ritorito mai anō ia.