He whakamana ā-ture nei i ngā rohe moana o Ngāti Porou

Kei te whakaeke atu a Ngāti Porou ki Paremata mō te pānuitanga tuatoru o te pire o Ngā Rohe Moana o Ngā Hapū o Ngāti Porou, arā, koia nei te tuatahi o ngā pire i raro i te Ture Takutai Moana 2011.

I raro i te whakaaetanga ture nei whai mana ai a Ngāti Porou ki te tieki, ki te whakahaere anō hoki i ōna takutai moana ake.

Hei tā Boyce Te Maro o Ngāti Porou, “Kia whai wāhi hoki te Māori te whakahaere tonu ngā tikanga mōna anō e pā ana ki te moana, ki ngā hua kei te moana, kua nui rawa te riro mā tauiwi kē mātau e kī mai kāre taea i a koe tēnei kāre tarea i a koe tērā.”

He māpu Naati e takahi ana i te huarahi ki Te Whare o Ngā Ture, ka mutu, kua tekau mā ono tau tēnei whakatau e whanake haere ana.

“E hia nei ngā tau ināinei i te tīmatatanga mai o tēnei tira haere, anā kei te rapa tonu te Pākehā nei he ara hei whainga māna e noho tonu ai māna te Māori nei e kōrero. He aha atu kei tua atu hei ngangarotanga mā te Pākehā nei, hei herehere māna kia kore te Māori nei e oreore”, te kī a Boyce Te Maro.

Ko te take o tēnei Ture, he whakanui i te whakatinanatanga ā-ture, i te tieki ā-ture, me te whakaaetanga ā-ture, ki te mana o ngā hapū o Ngāti Porou e toitū tonu nei, e pā ana ki ngā rohenga moanga o ngā hapū o Ngāti Porou.

Ko tā te Kaiwhakahaere o Te Rūnanga Nui o Ngāti Porou ko tā Herewini Te Koha, “Kia whakatū anō i te mana ake ki tērā ō rātau nei taonga te takutai, koinā te pai o tēnei mahi te kawe atu i ēnei whakaritenga hou te whakamana anō i te reo o ngā hapū mō tēnei reanga me ngā uri whakaheke kei te tipu mai ae.”

Kei te mahau o whakaaro te hunga kua mahue atu i ngā tau, tatū atu ana ki te hunga nā rātau te huarahi i para mō tēnei o ngā whakaaetanga.

Hei tā Hinetū Dell o Ngāti Porou, “Ko te whakaaro ināianei kua tau te nuinga o ērā kaupapa kōrero heoi mā wai e mōhio āpōpō, tērā pea he kaupapa anō ana kua hoki anō ki reira ki te whakatā anō i ngā tūmomo kōrero, engari hei te wā tērā.”

Hei āpōpō waitohutia ōkawatia ai te whakaaetanga nei i waenganui i a Ngāti Porou, me te karauna.