He whakamana i ngā ingoa tūturu

E rua ngā ingoa wāhi rongonui o Ngāti Porou, ko Whanga-ō-keno me Wharekāhika kua mana i raro i te ture me ngā ingoa pākehā i tapa a Captain Cook me tana tira o te Endeavor.

Ko Wharekāhika tērā, kei waenga i a Matakaoa me Haupara  i Te Tairāwhiti.

Whata-kai-ika-a-Rerekohu tētahi ingoa o tēnei wāhi, ko Wharekāhika. Kei te tika tonu ngā ingoa Māori, otirā ko te Hicks Bay nei kei te harikoa ahau kua tīni ā-ture.

Ko Campbell Dewes te tumuaki i Te Kura Kaupapa Māori o Kawakawa Mai Tawhiti, i Wharekāhika.

“Nā reira ko te "Hick" ki taku mōhio, he āpiha i runga i te Endeavour, koia e tieki ana i te kaipuke ka kite aia i te ākau, nā Kāpene Kuki i tapaina ko Hicks Bay.”

He whakamana ā-ture nā Ngā Pou Taunaha o Aotearoa, i raro i te pire Rohe Moana o Ngā Hapū o Ngāti Porou 2019.

“Nā reira ko Wharekāhika te ingoa, hāngai ana ki Wharekāhika Tribal Committee, hāngai ki te ingoa e mōhiotia ana e te wā kāenga nei.”

Ngā kahika i konei, arā ko ngā whare, te Whatakaiika a Rerekohu, nō te mea nui ngā ika i konei, koina hoki he tohu o te manaakitanga a Rerekohu i tōnā wā nō te mea he tangata rongonui mō te manaaki tangata nā reira ko te Whatakaiika a Rerekohu tētahi ingoa.

Ko Whangaōkeno hoki tērā, e mōhiotia whānuitia ana ko Whangaōkena, he tohu whenua nui o ngā iwi Ngāti Porou, kei roto hoki i te waiata a Tā Apirana Ngata, He Wiwi Naati.

“Ka ū Mangarara, te waka o Wheketoro, me ngā ngārara, me ngā ngāngara, me ngā mokoweri hoki arā ko te Tuatara. Ko tōna ingoa hoki anō, ko Te Motu Tapu o Kaiawa. Ko te ingoa East Island, kātau mōhio nā wai tēnā.”

Kei ngā kupu a Tā Apirana Turupa Ngata, nō Whangaokena, Nō Hikurangi, He Wiwi, he Naati, he Whanokē.