Ko te rangi te taumata nui o te reo Māori

Kua whai tūranga te reo Māori ki tēnei kura tuarua auraki.

“Tēnei wāhi, tēnei hapori tokoiti noa iho ngā Māori e noho ana i konei.  Kei tōna 30 ākonga māori ā-toto nei, engari hāunga ngā mea ākona e au i roto i ngā tau nei.  Tokorua pea i tae reo Māori mai,” te kōrero a te kaiako hākinakina, reo Māori anō hoki,” te kōrero a Rikirangi-Thomas.

Ko tētahi o ngā hākinakina kua tōia mai ki te kura ko te Kī o Rahi.  Ā, e ai ki te mumu reo nei, koinei tētahi wāhi e kaha rāngona ana te reo e whiua noatia ana.

“Mehemea au e hīkoi noa ana i te kura, ka karawhiua ētahi punua mihi, ētahi punua kīwaha, ētahi aha rānei. Engari ka tino kitea ērā i roto i ngā wāhanga o te Kī o Rahi; ērā kīanga, me ngā whakataukī me ngā pūrākau o nehe.  Koirā te whenumitanga pea o ngā mea e rua,” tāna kī.

He kaiako hākinakina, reo Māori anō hoki a Ranginui Rikirangi-Thomas, ā, e rāngona nuitia ana tana koha ki te kura.  Ko te whakarewatanga tēnā o te marautanga māori i te tau 2015, i te tīmatanga mai o te kaiako nei ki te kura.

Kāre noa iho e mutu tana whai whakaaro ki konā.  E kimi tonu nei a Rikirangi-Thomas i ētahi huarahi e whakatairangatia ai te reo Māori, kaua anake mā roto mai i ngā mahi hākinakina.