Kua whakarangatira ngā pia o te Whare Wānanga o Waikato

Kātahi te rā nui whakaharahara ko te rā e whakapotaehia ai, e whakawhiwhia ano ai te tangata ki te tohu mātauranga, hei reira tau ai te ao ki te kapu o te ringa. 

Nō te rā nei kohikohia ai ngā tauira o te Whare Wānanga o Waikato me o rātou whanau, ki te Kohinga Mārama Marae, ki te whakaea i ō rātou manako nui ki te ao matauranga.

He tamariki, he mokopuna, he pakeke, he kaumatua, ko tēnei mea ko te matauranga, ehara mo te tamaiti anake.

Otira, he tohu paetahi, he tohu paerua, he tohu kairangi, arā atu arā atu i tukua i te rā nei.

Otira, koia nei te hunga ka tū hei tauira mo ngā iwi katoa e aro mai ana ki te whai i ngā teiteitanga o te matauranga.