Ngā whakaaro o te hunga rangatahi ki te rā o Waitangi

Ko te hunga rangatahi tērā e whai whakaaro ana, engari ēhara i te mea kei te aro noa iho i te wā nei mō Te Tiriti o Waitangi me Aotearoa anake, engari hoki ko te kotahi rau, e rima tekau mā rima tau kē kei mua i te aroaro.

He rōpū waiata hei karo i te hunga rangatahi. Mā hea atu i tēnei hei tirohanga ki tō rātou ao mō Te Tiriti o Waitangi.

Pērā i te huarere o te rā, i pērā anō ngā whakaaro o te hunga nohihoni, pakeke hoki.

Ahakoa tēnā, mātua ana te anga whakamua.

Me he matakite rātou, e matapaetia ana ngā rā kei mua i a tātou