Tērā tētahi rōpū tiaki e tū whakahē ana ki te whakataunga a Tūhoe, ka raru nei tā rātou ake tono kerēme

Tērā tētahi rōpū tiaki i ētahi hapū e rima i te takiwā mai i Opōtiki ki Ōhiwa i Te Moana-a-Toi, e tū whakahē ana ki te whakataunga a Tūhoe i te mea, e ai ki a rātou, kua raru nei tā rātou ake tono kerēme e tārewa tonu ana.

Whitawhita ana ngā ahi kā roa o Te Ūpokorehe ki Te Moana-a-Tairongo i te ata hāpara nei i runga i te whakapae, kua kokorahotia o rātou whenua, hapū me o rātou marae i te whakataunga a Tūhoe.