Tokorima ngā ika ā-Whiro hou o Te Whare Tū Taua

James Perry

Ko Koianake Sharples tētahi o ngā ika ā-Whiro hou o te Whare Tu Taua o Aotearoa. Koia te reanga tuatoru o tōna whānau kua piki ki te taumata Pouwaru, e whai nei i ngā tapuwae o tōna pāpā, o Pita me tōna pāpā, me Pāora.

Ko Koianake tētahi o te tokorima i whakatīparetia e Te Whare Tū Taua i te rangi nei i Hoani Waititi Marae. Te otinga o te hia tau e whai ana i ngā akoranga o Tūmatauenga, hei tāna "e hikaka au i tēnei rā, kua oti, kua ea te pikinga poutama o tēnei whare."

I whakatū e Tā Pita Sharples i Te Whare Tū Taua i te tau 1983, ā kō tāna tama, ko Paora te pāpā o Koianake. Hei tā Koianake nā ratou ia i poipoi kia uru ki te ao o Tumatauenga, "he hua noa iho nō te moemoea o Papa Pita, tō tātou Tumu Whakarae, he waimarie nōku te tama a Tu, tōku pāpa, nānā au i whanake i roto i tēnei whare, kia kaua tōku kiri e māku."

"Poho Kererū mātou katoa o te whānau nānā hoki, rātou ko tōna reanga e ūpoko pakaru, whakapeto ngoi, ērā momo āhuatanga katoa - ōkea ururoatia kia tae mai ki tēnei o ngā kaupapa. Nā reira āe, tino tangi te ngākau me kī," tā Paora Sharples i kī mai ki a Te Ao Māori.

Me uaua ka kite i ngā hui pēnei e whakanui ana i ngā ringa rehe mau rākau nei. Kua toru tekau mā ono tau a Te Whare Tū Taua e whakatairanga ana i ngā mahi o Tūmatauenga, me te aha, e whā tekau mā whā noa iho ngā akunga kua eke ki tērā taumata. I tēnei rangi, ko Koianake Sharples, rātou ko Wiremu Tai Tin, Dennis Tamati Waipouri, Tūwhakairiora Marikena, and Aaron Hapuku ērā i whakawhihia ki te tipare o te pouwaru.

Hei tā Paora, inā noa atu noa āhuatanga o Te Whare Tū Taua me waia ai te tangata, "ehara i te rākau noa iho, ko te rākau te waka. Engari, kei reira tō reo, ō whakapapa, ō tikanga atu i te whakarite tinana me te whai rākau. Mā te rākau anō hoki tēnei huarahi e kawe. nā reira ēnei mea katoa, koinei te take he taumaha anō hoki i roto i te kaupapa nei."

He kōrero e taunakitia e tāna tama, e Koianake, "inā ko te Tī-parekura tāu e whai ana ka kore e oti. Engari he momo oranga tēnei mōku. Ki te nuinga o te tangata ka whai i tēnei mahi, ka kawea ake ki tōna kainga, ki tōna whānau kia toa ai mō tōna hapū, mō tōna iwi." 

Hei tā Pāora Sharples, nā te ekenga o te hunga rangatahi nei, pēnei i ngā raukura o te Wharekura o Hoani Waititi marae kua puawai te kākāno i whakatō i ngā tau toru tekau ki muri, "mai rā anō, mai i te whakatō kē o tēnei kaupapa, koinei te whāinga nui. Koinei te kawa kia whārikihia te manomano ki te nuipuku, ki te hākerekere. Engari kei roto i a tātou anō hoki tēnei reanga kua puta, ae nō mātou anō i te mutunga iho. Nō reira koinei ā mātou nei, koinei ā mātou nei mokopuna kua eke ki tēnei taumata." 

Ehara i te mea ko Koianake anake tērā kua whai i ngā tapuwae o tōna whānau, ko Wiremu Tai Tin te tuawhā o tōna ake whānau, he mea whai i tōna pāpā i a Hemi, mē tōna tuakana me Mau.

Ko tā Koianake e hiahia nei i tēnei wā kia whakatairangatia tonutia te kaupapa o Te Whare Tū Taua ki te motu, e whakatairanga anō ai i te mana o Tū.