Whakahokia ngā tamariki o te kōhanga ki te marae

Kei te whakahau a Kuini Moehau Reedy, kia tūhono atu ai ngā Kōhanga Reo o te motu ki ngā marae. Hei tāna, me whai wāhi atu ngā kaumātua, otirā te iwi Māori whānui, ki te tautoko atu i te kōhanga reo me ngā kaupapa reo Māori maha.

“Ko te rito o te harakeke ko ngā pā harakeke, whakahokia mai ki runga o tātau marae kia noho mahana ai ō tātau tīpuna me ō rātau wairua kei reira te rangatiratanga o te wairua.”

Mai rā anō aia e tū ana hei pou toko i te kaupapa o te kōhanga reo, ā, hei tā Kuini Moehau

Reedy ahakoa tū tawhiti atu ana te kōhanga, ka tarea tonu te tūhono atu ki te marae.

“E kore e taea te iti te whaiwhai haere te takahi haere i ngā wāhi katoa i ngā mokopuna nei, engari mēnā ka whāiti mai ki ō tātau marae tērā pea ka taea e ngā mea kei te ora.”

E waru rau ngā kōhanga reo i te tīmatanga, ināianei kua heke iho ki te whā rau whā tekau. Hei tā Kuini Moehau Reedy tokomaha e reka kē ana ki te aru atu i ngā ara whakangungu a tauiwi, e huri tuara ana ki ngā kaupapa rūmaki reo arā ngā Kōhanga me ngā Kura Kaupapa.

“Kua kitea he huarahi ngāwari mō rātau, mā wētahi atu e kawe. Kua hoki anō ki ngā āhuatanga i whakarērea ai te reo i waenganui i ngā i kīia nei ngā Native Schools kua waiho mā tērā momo e tiaki.”

Hei tā Kuini Moehau Reedy ehara i te mea me noho kaiako rawa ngā pakeke, engari ia he tūhono noa kia rongo ai ngā tamariki mokopua i tērā wheako.

“Ko te haere ki te whakatau, whakatau noa atu kia kite ā kanohi mai kia tangitangi atu tangitangi mai ā kia mōhio te hunga e whāngai nei ā tātau rangatahi ngā mātuatua kei te mōhio rātau kei te arohia mai rātau he nui tonu te mana o te kaupapa.”

“He nui ngā karanga kei runga i a tātau ngā pakeke, he karanga anō tēnei ki a tātau pakeke mā. Huia mai, huia mai wā tātau taonga kei te arero nei.”